روغن هیدرولیک 20 لیتری

HYDRAULIC OIL

VG 68

مناسب جهت مصرف در سیستم های هیدرولیک و انتقال قدرت

روغن هیدرولیک 20 لیتری

Comments are closed.