روغن موتور(50) 20 لیتری V6000

روغن موتور 50 (20 لیتری) با استاندارد 1343 ملی ایران با سطح کیفیت API:SE/CC جهت استفاده در موتور های بنزینی و دیزلی سبک در شرکت روغن موتور شتاب تولید شده است

روغن موتور 20 لیتری V6000

Comments are closed.