روغن موتور شتاب
درباره ما

روغن موتور شتاب

شرکت پالايش روغن موتور شتاب از سال 1380 کار خود را در زمينه روغن موتور آغاز و تاکنون موفق به دريافت استانداردهاي متعددي از جمله API:SC/CC با ويژگي روغن موتور SC/CC و استاندارد روغن موتور با سطح کيفيت APISE/CC20 W50 با نام تجاري گراش – ونک و … شده است .

شما مي توانيد براي خريد انواع فرآورده هاي روان کننده – روغن موتور و اخذ نمايندگي شرکت روغن موتور شتاب از طريق شماره تماس های زير اقدام فرماييد :

تلفن:

034-42395721

034-42395751

034-42395509